Zgłoś naruszenie

Informacja

Podchodzimy bardzo poważnie do każdych naruszeń regulaminu serwisu homevideo.pl, norm społecznych i prawnych, a w szczególności do łamania praw autorskich. W serwisie homevideo.pl nie hostujemy żadnych plików wideo, a nasi użytkownicy mogą dodawać jedynie linki do legalnych źródeł filmowych. Specjalnie zaprojektowany przez nas algorytm weryfikuje dodawane przez użytkowników linki pod kątem łamania praw autorskich. Gdyby jednak, pomimo naszych starań, doszło do naruszenia praw autorskich lub złamania zasad regulaminu serwisu homevideo.pl, możesz zgłosić ten fakt wypełniając zamieszczony obok formularz. Poniżej zamieszczamy kilka ważnych informacji dotyczących zgłoszenia naruszeń.

Wyjaśnienie
1.Prosimy w polu "Wyjaśnienia" podać informacje o tym, w jaki sposób znaleziony w serwisie homevideo.pl materiał/post/informacja narusza prawo.
2. Prosimy o podanie informacji kontaktowych, które będą mogły zostać przekazane Użytkownikowi – naruszycielowi, aby mógł skontaktować się on bezpośrednio w celu rozstrzygnięcia problemu.
3. Prosimy o podanie danych osoby, której prawa są łamane (jeśli są one inne niż wpisane w formularzu; jeśli dane te nie zostaną wpisane, założymy, że to Pana/Pani prawa zostały naruszone lub naruszenie nie dotyczy konkretnej osoby).

Notka prawna
1. Zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zmianami), możemy zablokować komentarze/posty lub materiały w reakcji na urzędowe zawiadomienie lub wiarygodne zgłoszenie Prosimy wypełnić powyższe dane, by zgłoszenie spełniało warunek wiarygodności.
2. Proszę pamiętać, że podane informacje mogą zostać przekazane Użytkownikowi, który dostarczył materiały podejrzane o łamanie zasad, w celu umożliwienia jej złożenia wyjaśnień.
3. Proszę również upewnić się, czy konkretne treści rzeczywiście naruszają prawa autorskie. W razie wątpliwości odnośnie swoich praw lub braku pewności, czy wystąpiło naruszenie praw autorskich, sugerujemy najpierw zwróć się o poradę prawną. Zwracamy uwagę, iż na mocy art. 212 par.1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z późn. zmianami) złożenie nieprawdziwego zawiadomienia może być zagrożone karą nawet roku pozbawienia wolności. Szkody spowodowane nieprawdziwym zgłoszeniem mogą też prowadzić do zasądzenia wysokich odszkodowań zasądzonych w postępowaniu cywilnym.